سقف قیمت بنزین معلوم شد؛ اما میزانش....

اکنون دولت در مرحله اجراست و پس از اجرا می تواند بازخورد آن را به مجلس دهد و مجلس نیز می تواند درباره آن تصمیماتی بگیرد. اگر دولت بتواند بنزین را طبق قیمت فوب خلیج فارس و دیگر خدمات را نیز به قیمت مناسب به مردم دهد، اعتماد لازم را در اجرای این قانون در جامعه ایجاد خواهد شد.

سرویس مجلس تابناک: نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با «تابناک» اظهار داشت: قانون تصویب شده کاملا شفاف و مشخص است. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، درخواست خود دولت بود. اجرای قانون نیز هم اکنون آغاز شده و دولت در اجرای این قانون از یک طرف یارانه نقدی را به حساب خانوارها واریز کرده و از سوی دیگر، بحث حذف یارانه از برخی خدمات نیز در حال اجراست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هدفگذاری در اجرای این قانون باید به گونه ای باشد که کمترین فشار بر دولت وارد شود، خاطرنشان کرد: دولت با توجه به اینکه در همه استان ها، ستادهایی تشکیل داده است، می خواهد به گونه ای رفتار کند که فشارهای اقتصادی و آثار تحریم ها بر مردم به کمترین برسد.

بر پایه مذاکراتی که با مسئولان طرح هدفمندی یارانه ها انجام شده و آنها نیز توضیحاتی در این باره دادند، دولت متعهد شده است، به هیچ وجه فشاری بر مردم وارد نشود و اگر دولت بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها، حساس و ضروری است، افزود: نگرانی ها از تأثیرات منفی اجرای این قانون بر زندگی مردم و نیز بر صنایع و تولیدات است. دولت نیز به پایبندی به قانون و فشار نیاوردن به مردم تعهد داده است تا اجرای این قانون به سود مردم پایان یابد.

دلقپوش در ادامه اظهار داشت: تأثیر روانی اجرای این قانون، بخشی از این قضیه است و اجرای قانون و مقابله با آثار منفی اجرای آن بر عهده دولت است. اکنون دولت در مرحله اجراست و پس از اجرا، می تواند بازخورد آن را به مجلس ارایه دهد و مجلس نیز می تواند درباره آن تصمیماتی بگیرد. اگر دولت بتواند بنزین را بر پایه قیمت فوب خلیج فارس و دیگر خدمات را نیز به قیمت مناسب به مردم بدهد، اعتماد لازم را در اجرای این قانون در جامعه ایجاد خواهد شد.

این نماینده مجلس هشتم در پاسخ به این که آیا معلوم نشده است، بنزین به چه قیمتی ارایه خواهد شد، گفت: هنوز دولت قیمتی را مشخص نکرده است، ولی بر پایه تعهدی که دولت داده، قیمت بنزین بنا بر قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود و به هیچ وجه از چهارصد تومان بیشتر نخواهد بود و اگر بیش از این نیز شود، نمایندگان نیز نقطه نظراتی دارند که در آن زمان طرح خواهند کرد و وظیفه خود را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه باید همه دستگاه ها و قوا در اجرای این قانون همکاری و همراهی کنند، تأکید کرد: دولت اگر بتواند ضرایب لایحه را به خوبی اجرا کند و در اجرا دقت لازم داشته باشد، عوارضی پدید نخواهد آمد؛ بنابراین، باید توجه کرد که تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها، نمی تواند از یک حدی فراتر رود، همان گونه که در بازار ارز دیدیم و پس از مدتی ثبات برقرار خواهد شد.

تازه‌ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را  در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.

/ 0 نظر / 41 بازدید